Effektiv och säker
trädfällning

Sektionsfällning- Trädvård - Bortforsling

Effektiv och säker
trädfällning

Sektionsfällning- Trädvård - Bortforsling

Vi hjälper dig med trädfällning i Göteborg

Välkommen! Hos oss får du professionell hjälp med trädfällning. Vi fäller träd och utför våra övriga tjänster inom trädvård i Göteborg och hela västra Sverige.

Står det ett sjukt träd i trädgården som måste fällas innan det blir riskabelt? Har din bostadsrättsförening ett träd på området som har blivit för stort och kan skada ett hus?

Våra erfarna experter på trädfällning utvärderar trädets läge och tar sedan ner det på ett tryggt och säkert sätt. När vi arbetar med trädfällning så riskerar vi aldrig personer eller egendom, säkerheten är alltid i första rummet för oss.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av trädfällning eller trädvård i Göteborg!

trädfällning på gång i Göteborg

Trädfällning för säkerhets skull

Det finns många anledningar till att ett träd kan behöva fällas. Det kan vara dött eller sjukt, vilket gör att det kan bli instabilt och en risk för människor och byggnader i närheten.

En annan anledning till att utföra en trädfällning är att det har växt sig för stort. Står det nära ett hus så är det riskabelt om det skulle falla vid en storm eller att rotsystemet riskerar att skada husets grund.

Vi bedömer statusen på ditt träd

Vi kan hjälpa dig att bedöma hur ditt träd mår, om trädfällning är nödvändig eller om det är tillräckligt med beskärning, eller någon annan åtgärd.

En sak kan du lita på när det handlar om oss - vi kan det här med trädfällning och allt som har med träd att göra. Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och större anläggningar. Vi utför arbeten åt såväl privatpersoner som företag och kommuner – alla som behöver kvalitativ och professionell trädfällning i Göteborg är välkomna till oss.

Kunniga experter på trädfällning i Göteborg

Våra arborister är kunniga och erfarna och har tillgång till den rätta utrustningen för att hantera alla uppdrag, stora som små. Trädfällning är en känslig uppgift som kräver erfarenhet och kunskap, och metoden måste alltid anpassas efter trädets och den aktuella platsens förutsättningar för att kunna utföras på ett säkert och tryggt sätt – det gäller oavsett om det handlar om en villatomt, ett skogsområde eller en innergård eller park inne i staden. Vi är experter på trädfällning när det behövs stor precision för att trädet inte ska skada något intilliggande.

äppelträd

Sektionsfällning – effektivt i svåra fall

Sektionsfällning är den metod som vi använder för att hantera träd som står tätt intill bebyggelse eller i andra trånga och svårhanterliga positioner. Det kan handla om träd som står i närheten av telefonledningar eller andra träd eller i en miljö som är känslig på något annat sätt.

Sektionsfällning innebär att arborister tar ned trädet bit för bit istället för att fälla hela trädet på en gång. Avsågade grenar och delar av stammen firas ned med hjälp av rep, ett mycket bra sätt att minska skaderisken. I svåra fall när ett träd är i riktigt dåligt skick eller står riktigt svårt placerad så tar vi hjälp av en kran eller skylift.

Vi transporterar och återvinner

Vi transporterar även bort det avverkade materialet som uppstår efter en trädfällning. Vi återvinner även detta material på ett miljövänligt sätt genom att omvandla det till biobränsleråvara.

Vi använder maskiner med lågt marktryck när vi hanterar ris och stockar, allt för att inte påverka marken på ett negativt sätt.

Vi utför även konsultation och bedömning av träd, en komplex process som kräver stor erfarenhet och kunskap på flera områden. Vi erbjuder ett flertal olika varianter av besiktningar och konsultation. Alla våra arborister har lång erfarenhet och utbildning inom området trädkonsultation.

Välkommen att kontakta oss – experten på trädfällning i Göteborg.

Specialisten på trädfällning i Göteborg.