Tjänster

Vi utför en rad tjänster inom trädvård.

Beskärning

Vi utför beskärning av flera olika slag, både för att hålla trädet hälsosamt, ändra formen och storleken. Felaktig beskärning kan skada trädet, därför rekommenderar vi att du anlitar oss om du har ett träd som behöver beskäras.

Plantering

Vi planterar träd i ett flertal olika miljöer: parker, trädgårdar, bostadsområden och skogsområden som ligger nära tätort. Dessutom erbjuder vi efterskötsel och bevattning av trädet och rådgivning om hur man på bästa sätt tar hand om ett nyplanterat träd.

Stubbfräsning

Stubbar efter fällda eller döda träd är ofta ett störningsmoment i trädgårdar och parker. Vi kan hjälpa dig att ta bort stubbar med hjälp av stubbfräsning. Vi använder fräsar som med en roterande skiva som flisar bort träet. 

trädfällning på gång i Göteborg

Vi utför även tjänster inom följande naturnära områden:

• Skog- och naturvård.

• Återbruk.

• Bioenergi.

• Konsultation – trädinventering och en grundläggande besiktning.

Experter på alla former av modern trädvård